Płytka promieniowa dłoniowa dystalna


Opis wyrobu medycznego

Zestaw implantów do osteosyntezy złamań dalszej nasady kości promieniowej zawiera płytki oraz odpowiednie rodzaje i rozmiary wkrętów.

Przeznaczenie

Płytki przeznaczone są do osteosyntezy niestabilnych śródstawowych i zewnątrzstawowych złamań dalszej części kości promieniowej od strony dłoniowej. Celem osteosyntezy jest rekonstrukcja powierzchni stawowej, stabilne zespolenie odłamków, przywrócenie długości i zginania kości promieniowej.

Wskazania

Płytki przeznaczone są do osteosyntezy zewnątrzstawowych i śródstawowych złamań dalszej części kości promieniowej od strony dłoniowej.

Przeciwwskazania

  1. Niewystarczająca ilość lub nieodpowiednia jakość kości, która mogłaby uniemożliwić prawidłowe zespolenie kości.
  2. Rozwinięta infekcja utajona lub jej podejrzenie.
  3. Pacjenci niezdolni do przestrzegania lub niezamierzający przestrzegać zaleceń pooperacyjnych (schematów leczenia); pacjenci cierpiący na choroby psychiczne, choroby nerwowo-mięśniowe itd.
  4. Zmniejszone unaczynienie, które uniemożliwiałoby prawidłowy obieg krwi w okolicy złamania lub operowanego miejsca.
  5. Nieodpowiednia jakość lub niewystarczająca ilość tkanki miękkiej w pobliżu implantu.
  6. Niebezpieczeństwo bezpośredniego uszkodzenia splotu naczyniowo-nerwowego w trakcie wprowadzania implantu.
  7. Użycie implantu stalowego w przypadku uczulenia pacjenta na nikiel.

Przeznaczenie

Płytka stabilna kątowo dalszej nasady kości promieniowej wyposażona jest w blokowane otwory do umocowania płytki na kości za pomocą blokowanych wkrętów kostnych oraz w standardowy otwór owalny. Właściwości kątowo stabilnych płytek umożliwiają ich stosowanie również w wypadku kości gorszej jakości, w tym z osteoporozą. Płytki mają anatomiczny kształt w celu jak najlepszego dopasowania się do kości.