Płyta Udowa Dystalna


Płyta kości udowej dystalna jest dopasowana pod względem anatomicznym tak, aby jak najlepiej przylegała do powierzchni kości, a dzięki temu zapewniała najskuteczniejszą stabilność złamania.

Niski profil płyty i zaokrąglone krawędzie minimalizują podrażnienie tkanek miękkich.

Otwory blokowane oraz śruby blokowane zapewniają odpowiednią stabilność kątową systemu.

Mocowanie za pomocą śrub blokowanych umożliwia zmniejszenie kontaktu płyty z kością, a co za tym idzie w mniejszym stopniu narusza ukrwienie.

Implanty produkowane są z dwóch rodzajów materiałów.

Wskazanie

  1. Złamania śródstawowe dystalnej części kości udowej.
  2. Złamania pozastawowe dystalnej części kości udowej.

PŁYTA UDOWA DYSTALNA