Płytka dystalna do kości strzalkowej


SYSTEM IMPLANTÓW

Anatomicznie ukształtowana płyta, dopasowana do profilu kości bez konieczności dodatkowego zginania.

Osteosynteza nasady dalszej kości strzałkowej II przy pomocy płytki spełnia zasady AO. Płytka służby do zapewnienia względnej stabilności w miejscu złamania, które goi się pośrednio poprzez tworzenie kalusa.

Płytę zaprojektowano z myślą o możliwości zakładania metodą podciągania.

Płyta jest wyposażona w dwa owalne otwory na śruby zespalające.

W dystalnej części płyty znajduje się otwór na śrubę korową, który można wykorzystać do okołooperacyjnego docisku płytki do kości.

Siedem śrub blokujących Ø 2,7 mm w dystalnej części płytki zapewnia stabilizację fragmentu w czasie gojenia.

Możliwość międzyodłamowej fiksacji fragmentów za pomocą oddzielnych, ciągnących śrub korowych HA średnicy 2,7 mm.