Gwóźdź rekonstrukcyjny krótki


System implantologiczny gwoździa rekonstrukcyjnego krótkiego składa się z jednego z typów lub rozmiarów gwoździa rekonstrukcyjnego krótkiego, jednego lub dwóch wkrętów, które wprowadza się do szyjki kości udowej.

Pod łbami wkrętów umieścić można płytkę częściowo stabilizującą masyw krętarza. Gwóźdź należy zamknąć wkrętem zaślepiającym. W części dystalnej gwóźdź mocuje się za pomocą wkrętów mocujących, w otworze dynamicznym lub statycznym.

Wkręt proksymalny lub dystalny do szyjki kości udowej można następnie zabezpieczyć za pomocą wkrętu nastawczego.

Przekrój krótkiego gwoździa rekonstrukcyjnego jest okrągły. Bez względu na rozmiar gwoździa 80 mm jego odcinka proksymalnego pogrubione jest do 15 mm. Część proksymalna o długości 90 mm wygięta jest pod kątem 6°30´.

Wygięcie to umożliwia jego wprowadzenie ze szczytu krętarza większego. Gwóźdź jest uniwersalny, taki sam dla kończyny prawej i lewej. Gwóźdź jest pusty w środku, co umożliwia jego wprowadzenie z zastosowaniem drutu prowadzącego. Jego długość wynosi 200 mm a przekroje 11 i 13 mm. Zastosować można również pełną wersję gwoździa o długości 225 mm i przekrojach 11 i 13 mm.

Gwoździe wykonane są ze stali lub stopu tytanu. Dostarczane są w wersji z wygięciem wkrętów do szyjki 130° lub 135°.

Możliwe jest również zamówienie gwoździ wygiętych pod kątem 125°. W tym przypadku pojemnik sitowy należy uzupełnić o ramię celujące odpowiednie dla wygięcia 125°, które nie stanowi wyposażenie standardowe.

Średnica wkrętów wynosi 8 mm. Łeb wkrętu ma średnicę 10 mm i przystosowany jest do chwycenia go kluczem. Większy rozmiar łba wkrętu szyjkowego uniemożliwia proksymalne przejście wkrętu przez korę boczną kości udowej oraz przez gwóźdź.

Umożliwia kompresję w linii złamania pomiędzy główką kości udowej a korą boczną kości udowej. Długości wkrętów wynoszą od 70 do 135 mm, ze zmianą o 5 mm. Wkręt wyposażony jest w specjalny gwint oraz rowki samogwintujące.