Gwóźdź piszczelowy wsteczny


Opis wyrobu medycznego

System implantu gwóźdź piszczelowy wsteczny składa się z gwoździa i wkrętów blokujących. Długość gwoździ wynosi 180; 220 i 250 mm w czterech średnicach – średnica 8; 10; 12 i 14 mm. Dystalnych 50 mm przy rozmiarze gwoździa 8 i 10 mm wzmocnione jest na 12 mm. Przy wielkości 12 i 14 mm gwóźdź ma na całej długości jednakową średnicę. Wszystkie gwoździe są ukształtowane anatomicznie – podwójne zgięcie 8° z przodu i 10° z boku. Gwoździe są kaniulowane, tylko gwóźdź o średnicy 8 mm jest pełny.

Gwoździe posiadają dwa rodzaje otworów do wkrętów. Najbardziej dystalny otwór gwoździa ma średnicę 6,5 mm i jest przeznaczony wyłącznie do wkrętu blokującego o średnicy 6,5 mm. Pozostałe otwory mają średnicę 5 mm i są przeznaczone dla wkrętów blokujących o średnicy 5 mm, tylko przy gwoździu o średnicy 8 mm w części proksymalnej należy zastosować wkręty blokujące o średnicy 3,5 mm. W środkowej części gwoździa standardowo znajduje się okrągły otwór oraz otwór owalny dla możliwości dynamizacji.

Gwóźdź jest wykonany odrębnie z przeznaczeniem dla nogi prawej i lewej. Koniec gwoździa zamykany jest zaślepką.

Wykaz wszystkich implantów znajduje się na końcu niniejszego procesu operacyjnego.

Wskazania wyrobu medycznego

Artrodeza gwoździem piszczelowym wstecznym wskazana jest przy:

  • leczeniu poważnych deformacji stopy / kostki,
  • artrozie stawu skokowego,
  • niestabilności i defektach kostnych po usunięciu nowotworu w obszarze stawu skokowego,
  • martwicy kości skokowej,
  • zawodności protezy stawu skokowego, – niegojących się złamaniach dystalnej kości piszczelowej.