Gwóźdź kości udowej


Opis wyrobu medycznego

Gwoździe wyprodukowane są ze stopu tytanu Ti6Al4V (ISO 5832-3) lub ze stopu stali 1.4441 (ISO 5832-1).

Długości gwoździ wynoszą 320–480 mm po 20 mm w następujących średnicach – 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm. Część proksymalna w przypadku wszystkich gwoździ wzmocniona jest do 13 mm. Wszystkie gwoździe są uformowane anatomicznie – zgięcie 13° bocznie i promień 1000 mm grzbietowo.

Gwoździe są kaniulowane. Gwoździe przeznaczoneone są dwoma rodzajami otworów na śruby. Otwory na śruby do szyjki w w proksymalnej części gwoździa mają średnicę 6,5 mm i są przeznaczone wyłącznie do śruby do szyjki o średnicy 6,5 mm. Pozostałe otwory mają średnicę 5 mm i są przeznaczone do śrub zabezpieczających o średnicy 5 mm.

W proksymalnej i dystalnej części znajduje się również owalny otwór do opcji dynamizacji. Gwoźdź ma osobą wersję dla prawej i dla lewej nogi. Koniec gwoździa zamykany jest zatyczką.

Wskazany cel zastosowania

Gwoźdz udowy boczny jest przeznaczony do tymczasowego ustalenia i osteosyntezy kości udowej.

Wskazanie

Gwóźdź kości udowej boczny jest wskazany przy:

 • złamań trzonu kości udowej, typu 32-A, B i C według klasyfikacji AO, z wyjątkiem złamań podkrętarzowych z zabezpieczeniem standardowym
 • złamań podkrętarzowych kości udowej typu 32-A i B według klasyfikacji AO z zabezpieczeniem do szyjki i główki kości udowej
 • łączonych złamań trzonu kości udowej, typu 32-A, B i C według klasyfikacji AO i szyjki kości udowej typu 31-B według klasyfikacji AO z zabezpieczeniem do głowy kości udowej

Przeciwwskazania

 1. Niedostateczne ilości lub jakość kości, która mogłaby zapobiec prawidłowemuustaleniu kości.
 2. Jakakolwiek w pełni rozwinięta lub domniemana infekcja utajona.
 3. Pacjenci, którzy nie są w stanie lub nie chcą przestrzegać instrukcji pooperacyjnych (tryb leczenia); pacjenci cierpiący z powodu choroby psychicznej, choroby nerwowo-mięśniowej?
 4. Zmniejszone unaczynienie, które uniemożliwiałoby dopływ krwi do złamania lub operowanego miejsca.
 5. Niedostateczna jakość lub ilość tkanek miękkich w okolicy wprowadzenia implantów.
 6. Ryzyko bezpośredniego uszkodzenia wiązek nerwowo-naczyniowych podczas wprowadzania implantu.
 7. Korzystanie z implantu stalowego, jeśli pacjent ma alergię na Ni.
 8. Nowotwory złośliwe w zaawansowanej fazie choroby