C-NAIL


Opis wyrobu medycznego

C-NAIL to gwóźdź śródszpikowy piętowy używany do małoinwazyjnego zespolenia złamań śródstawowych i pozastawowych kości piętowej. Zasada działania polega na stabilizacji fragmentów złamanej kości piętowej gwoździem w połączeniu z siedmioma wkrętami zabezpieczającymi, z którymi gwóźdź tworzy zespolenie kątowo stabilne. Maksymalną stabilność osiągnięto dzięki zespoleniu fragmentu podpórki kości skokowej poprzez gwóźdź dwoma wkrętami zabezpieczającymi, naprowadzanymi za pomocą prowadnicy.

Konstrukcja gwoździa jest inna dla strony lewej (oznakowanie „L”) i dla strony prawej (oznakowanie „R”). Długość gwoździa wynosi 65 mm, a średnica 8 mm. Gwóźdź można przedłużyć i zamknąć wkrętem zaślepiającym w rozmiarach: 0 mm; 5 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm.

Implanty są dostarczane jako niesterylne. Przed użyciem należy poddać je sterylizacji.

Wskazania

Złamania pozastawowe i śródstawowe kości piętowej wg klasyfi kacji Sandersa I – IV; typy B i C – według klasyfi kacji ICI-AO-ASIF.